จดหมายข่าว ฉบับที่ 298 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565