จดหมายข่าว ฉบับที่ 299 คุณครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ”รางวัลครูดีเด่นแผ่นดิน” ภาคเหนือ