จดหมายข่าว ฉบับที่ 300 ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนลำปางกัลยาณี เข้ารับรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2565