จดหมายข่าว ฉบับที่ 304 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566