จดหมายข่าว ฉบับที่ 309 คณะครูสาระภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกรรมการสอบ DELF SCOLAIRE ประจำปี 2566