จดหมายข่าว ฉบับที่ 312 ลูกสนคนเก่ง รับรางวัลเหรียญทองแดง การทดสอบคณิตศาสตร์ ระกับชาติ World International Mathematical Olimpiad Final 2022 UTCC, Bangkok, Thailand