จดหมายข่าว ฉบับที่ 314 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” ประจำปี 2567