จดหมายข่าว ฉบับที่ 319 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประกวดปลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566