จดหมายข่าว ฉบับที่ 322 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมพิธีบวงสรวง เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (เจ้าพ่อทิพย์ช้าง) ประจำปี 2566