จดหมายข่าว ฉบับที่ 334 พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 และการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566