จดหมายข่าว ฉบับที่ 347 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2566