📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ