ด้วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจำร้านกาแฟ โดยมีรายละเอียด ดังแนบ📌📌