ตามที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ยามรักษาการณ์ เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการเลือกสรรเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้📌📌