ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ยามรักษาการณ์ 📌📌