📌📌ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไประดับชั้น ม.1 และม.4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับสมัครในระบบ online วันที่ 9-13 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไประดับชั้น ม.1 และม.4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
รับสมัครในระบบ online วันที่ 9-13 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ลิ้งค์รับสมัคร>> https://lks.school-sap.com/registration/

————————————————————

คู่มือขั้นตอนการสมัครในระบบออนไลน์ https://shorturl.at/dtTX4
อ่านประกาศรับสมัครรอบทั่วไปได้ที่ https://lks.ac.th/lksenrollstudents2024/