📢📢ตามที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการเลือกสรรเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังแนบ