📢📢ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ให้ยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียน ตาม QR CODE ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน

ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่ไม่มีที่เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ให้ยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียน ตาม QR CODE
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน
ติดต่อ ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โทร 054-010781