ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเรียกลำดับสำรอง ครั้งที่ 5 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ สสวท. ปีการศึกษา 2565📌📌