📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2566