มาตรการและแนวปฏิบัติการเข้าสอบนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี📌📌

วีดีโอสาธิตขั้นตอนการส่งผลการตรวจ ATKในระบบ สำหรับผู้เข้าสนามสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565

การส่งผลตรวจ ATK – ผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564

ส่งผลตรวจ ATK ได้ที่ลิ้งค์  academic.lks.ac.th/atk01