📢📢สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้นักเรียนกรอกข้อมูล ICT ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ระบบเปิดให้กรอกข้อมูลในวันที่ 24 เม.ย.2566 – 28เม.ย.2566 เท่านั้น)

สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้นักเรียนกรอกข้อมูล ICT

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โดยเข้าไปที่ลิ้งค์ >>  นักเรียนกรอกข้อมูล ICT

(ระบบเปิดให้กรอกข้อมูลในวันที่ 24 เม.ย.2566 – 28เม.ย.2566 เท่านั้น)

– บราวเซอร์ที่รองรับ google chrome ในการกรอกข้อมูล

– นักเรียนกรอกข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

– เข้าสู่ระบบโดย ให้นักเรียน กรอกเลขประจำตัวนักเรียน ช่องบน และช่องล่างกรอกเลขประชาชน13 หลัก และกดตกลง

**(สำหรับนักเรียนท่านใดไม่สามารถเข้าระบบได้ โทรติดต่อ 054-019664 ต่อ 4151 ,9511 หรือทาง line official LKS ในเวลาราชการ)

-นักเรียนเลขที่ 1-20 อยู่กลุ่ม 1 , นักเรียนเลขที่ 21-40 อยู่กลุ่ม 2

-เมื่อนักเรียนเข้าระบบ จะมีหัวข้อให้กรอก อยู่ 7 หัวข้อ ตามภาพด้านล่าง

** หัวข้อประเมิน SDQ โดยนักเรียน ผู้ทำการประเมินจะต้องเป็นตัวนักเรียนในการทำแบบประเมินเอง

** หัวข้อประเมิน EQ โดยนักเรียน   ผู้ทำการประเมินจะต้องเป็นตัวนักเรียนในการทำแบบประเมินเอง

** หัวข้อประเมิน SDQ โดยผู้ปกครอง ผู้ทำการประเมินจะต้องเป็นผู้ปกครอง

** เมื่อกรอกเสร็จแต่ละหัวข้อให้ทำการ กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกข้อมูลทุกครั้ง