ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2565📌📌

ให้นักเรียนที่สอบได้ ยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนต่อของนักเรียน
ที่ลิ้งค์ https://academic.lks.ac.th/checkin-65 (มีปุ่มเพื่อยืนยันสิทธิ์)
แต่สำหรับนักเรียน (สำรอง/สอบไม่ได้) จะไม่มีปุ่มยืนยันสิทธิ์ แต่มีปุ่มสำหรับตรวจสอบคะแนนได้
***โดยให้นักเรียนกรอกหมายเลขบัตรประชนชน และวัน/เดือน/ปีเกิด เพื่อเข้าสู่ระบบ