📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ เพื่อยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ https://academic.lks.ac.th/checkin-66/index.php