📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง การเรียกลำดับสำรองการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ เพื่อยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์
https://academic.lks.ac.th/checkin-66