📢📢ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566