แผนผังอาคารสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 📌📌

แผนผังอาคารสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน