“การสอบแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564”

***ขั้นตอนการเข้าสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (รูปแบบออนไลน์)***
สอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 4, 5 09.00-10.00 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11.00-12.00 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 13.00-14.00 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 15.00-16.00 น.
สอบผ่านเว็บไซต์ http://mooc.lks.ac.th
สามารถดู User , Password ได้จาก ใบเสร็จรับเงิน/บัตรประจำตัวสอบ
หากมีปัญหา สามารถติดต่อสอบถาม ทางข้อความของ FB คณิตศาสตร์ ลำปางกัลยาณี
หรือ โทร 089-7568301 , 085-0405544 และ 082-9266654