📢 ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และ แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และ แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอให้นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบทุกคน “ตอบแบบตอบรับ” การเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ในลิ้งค์ : https://forms.gle/jPqVGXimR6qzHYvr7

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าสอบ
1. บัตรประชาชน
2. ใบแจ้งผลการตรวจ ATK
3. อุปกรณ์ในการทำข้อสอบ ปากกา ดินสอ และยางลบ

#อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์64
หากมีปัญหา สามารถติดต่อสอบถาม
ทางข้อความของ FB : คณิตศาสตร์ ลำปางกัลยาณี