📍ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ “อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์” โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ขอเชิญนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง🥇 เงิน 🥈และทองแดง🥉 มารับรางวัลใน “วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566”

📍ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

“อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์” โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ขอเชิญนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง🥇 เงิน 🥈และทองแดง🥉 มารับรางวัลใน “วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566”

– รายงานตัวเวลา 10:30 – 11:00น.

– มอบรางวัล 11:00 – 12:00 น.

ณ เวทีกลางกิจกรรมกัลยาณีนิทัศน์ หน้าอาคารศรีรัตนศาสตร์สมบูรณ์

โดยขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน กรอกข้อมูลตามลิงค์ต่อไปนี้

📝เพื่อเป็นการตอบรับการมารับรางวัล

ลิงค์ : https://forms.gle/jJ9xth3oHZWwxq2y9

🔍ตรวจสอบรายชื่อและคะแนนทั้งหมดได้

ลิงค์ : http://math.lks.ac.th/

มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่ : เพจ คณิตศาสตร์ ลำปางกัลยาณี