📢📢แจ้งเปลี่ยนวันรับชุดนักเรียน สำหรับนักเรียนMEPและIEPที่สั่งซื้อชุดนักเรียนกับร้านที่จำหน่ายในโรงเรียนเมื่อวันมอบตัว