📢📢ตารางสอบกลางภาค และ ผังการจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ฉบับแก้ไข05/07/66)