จดหมายข่าว ฉบับที่ 117 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรม Big CleaningDay และ 5 ส เนื่องใวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ฉบับที่ 117 Big CleaningDay และ 5 ส เนื่องใวันพ่อแห่งชาต