จดหมายข่าว ฉบับที่ 122 นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ มอบโดย มมท.ลำปาง