จดหมายข่าว ฉบับที่ 142 ลูกสนคนเก่งผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ