จดหมายข่าว ฉบับที่ 143 ครูอาวุโสโรงเรียนลำปางกัลยาณี มอบเงินสนับสนึนทางการศึกาา แก่นักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี