จดหมายข่าว ฉบับที่ 149 นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำปาง