จดมายข่าว ฉบับที่151 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลสอบวัดระดับ ทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)พร้อมแข่งขัน “รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ”