จดหมายข่าว ฉบับที่ 166 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565