จดหมายข่าว ฉบับที่ 172 ศูนย์เกาหลีศึกษาประจำประเทศไทย (KEC) และ สพฐ. ประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ผ่านระบบออนไลน์