จดหมายข่าว ฉบับที่ 174 นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับเกียรติบัตร จิตอาสา “งานข่วงหลวงเวียงละกอน ครั้งที่ 1”