จดหมายข่าว ฉบับที่ 175 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ครั้งที่ 1/2565