จดหมายข่าว ฉบับที่ 177 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับโล่รางวัลเกียรติยศ ชนะเลิศการประกวด จัดทำบทเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน”