จดหมายข่าว ฉบับที่ 180 ครูและนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี คว้ารางวัลแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ BIG DAY BEI พร้อมไปต่อระดับนานาชาติ