จดหมายข่าว ฉบับที่ 182 โรงเรียนโทนัน ซีเนียร์ไฮสคูล ประเทศญี่ปุ่น และโรงเรียนลำปางกัลยาณี แลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ผ่านระบบออนไลน์