จดหมายข่าว ฉบับที่ 185 ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร”โครงงานนานาชาติ สู่การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์”