จดหมายข่าว ฉบับที่ 190 กิจกรรมอำลา ต้อนรับ และเสวนา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2563-2564