จดหมายข่าว ฉบับที่ 230 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สนามสอบ O-Net นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันฯ COVID-19