จดหมายข่าว ฉบับที่ 232 ทีมนักกีฬาแชร์บอลหญิง โรงเรียนลำปางกัลยาณี คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2565