จดหมายข่าว ฉบับที่ 112 คุณครูคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลอาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่า ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับ เอเอฟเอสเขตลำปาง)